Tävlingsdag

Lördag 14 September 2019.

Sista anmälningsdag

Tisdag 10 september 2019, annars gäller efteranmälan.

Nummerlappar

Hämtas vid start och målområde.

Det man får

Alla som springer får medalj, tivolibiljett, frukt och vätska.

Startavgift

Betalning sker med kort i samband med att du skickar in din anmälan. 20 kr för anmälan till Papricaloppet.

Efteranmälan

Sker vid Ängskolan (start och mål) senast 30 min före start.

Omklädning

Sker i Ängskolans idrottshall, 100 m från starten.

Upplysningar

Bruno Andersson, Tel.: 0703 - 16 15 82
  Email: bruno@martenloppet.se
Per Svensson, Tel.: 0730 - 68 40 40

Klass

Födelseår

Banlängd

Start

Pojkar & Flickor 6 år 2013 400m 13:00
Pojkar & Flickor 5 år 2014 400m 13:00
Pojkar & Flickor 4 år 2015 400m 13:15
Pojkar & Flickor 3 år 2016 400m 13:15