HISTORIEN OM MARTENLOPPET

Lilla Martenloppet härstammar egentligen från stora Martenloppet där det inte handlade om barn utom om vuxna. Men med allt mindre deltagarantal så kom en viss Bruno Andersson på att varför inte göra nått för barnen istället och därmed bildades Lilla Martenloppet.

Lilla Martenloppet startade 1993 och hade då 350 löpare. Sedan har antalet deltagare ökat sucessivt för att nu ligga kring 450 löpare/år. 2007 kom löpare från 51 olika orter, de hade rest från hela Västsverige för att delta i Lilla Martenloppet

Historisk Fakta
Lilla Martenloppet firade 20 år 2012 med 491 anmälda löpare fördelade på 49 olika orter i Sverige.

Totalt har 9184 anmälda löpare registrerats under 20 år.

Hemsidan har besökts 4100 gånger med totalt 75500 sidträffar under år 2014.


Här kommer bilden på den 10000:e löparen Hannes Nydahl flankeras av tävlingsledarana Bruno Andersson och Per Svensson