Tävlingsdag

Lördag 8 September 2018.

Sista anmälningsdag

Tisdag 4 september 2018, annars gäller efteranmälan.

Nummerlappar

Hämtas vid start och målområde.

Det man får

Alla som springer får medalj, tivolibiljett, frukt och vätska.

 

Startavgift

Betalning sker med kort i samband med att du skickar in din anmälan. 150 kr för anmälan till Lilla Martenloppet.

Efteranmälan

Sker vid Ängskolan (start och mål) senast 30 min före start, med en förhöjd avgift på 50kr.

Omklädning

Sker i Ängskolans idrottshall, 100 m från starten.

Upplysningar

Bruno Andersson, Tel.: 0703 - 16 15 82
  Email: bruno@martenloppet.se
Per Svensson, Tel.: 0730 - 68 40 40

Klass

Kön

Födelseår

Banlängd

Start

F12 Flickor 2006 1360m 10:00
P12 Pojkar 2006 1360m 10:00
F11 Flickor 2007 1360m 10:30
P11 Pojkar 2007 1360m 10:30
F10 Flickor 2008 1224m 11:00
P10 Pojkar 2008 1224m 11:00
F9 Flickor 2009 1224m 11:30
P9 Pojkar 2009 1224m 11:30
F8 Flickor 2010 1070m 12:00
P8 Pojkar 2010 1070m 12:00
F7 Flickor 2011 1070m 12:30
P7 Pojkar 2011 1070m 12:30